Tuesday, July 25, 2017

Viện KSND huyện Mỹ Đức truy tố 10 bị can là cựu cán bộ xã Đồng Tâm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 4 cựu cán bộ huyện Mỹ Đức về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cán bộ xã “bắt tay” nhau giao đất sai
Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần - nguyên Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Xuân Trường - nguyên cán bộ địa chính xã, cùng Nguyễn Tiến Triển - nguyên Bí thư Đảng ủy xã và một số cán bộ nguyên là chủ chốt của xã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.
14 cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức bị truy tố vì cấp, giao đất sai quy định.
14 cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức bị truy tố vì cấp, giao đất sai quy định.
Cáo trạng xác định Nguyễn Văn Sơn cấp, giao đất trái thẩm quyền cho 4 hộ với tổng diện tích hơn 1.090 m2, thu tổng số tiền vụ lợi 28,5 triệu đồng (để ngoài ngân sách xã 15 triệu đồng); cấp, giao đất cho 11 hộ không đúng đối tượng với tổng diện tích 1.285 m2, không thu tiền sử dụng đất; giao đất sai đối tượng cho 29 hộ dân với tổng diện tích 2.638 m2, thu số tiền vụ lợi hơn 1,566 tỷ đồng (để ngoài ngân sách xã 50 triệu đồng).
Sau đó, UBND huyện Mỹ Đức đã có Quyết định số 883 ngày 31/12/2003 thu hồi 6.530 m2 để hợp thức cho các hộ trên.
Bản thân Nguyễn Văn Sơn được hưởng lợi 2 suất đất với tổng diện tích 331,3 m2 không phải nộp tiền sử dụng đất.
Đối với Lê Đình Thuần, cơ quan tố tụng xác định, năm 2008, Thuần đã trực tiếp ký Biên bản hội nghị thống nhất cấp quyền sử dụng đất giãn dân được hợp thức vào ngày 10/12/2002, trên bản đồ đất thổ cư năm 2003 đứng tên Lê Đình Toàn (em họ Thuần), bản đồ đất thổ cư năm 2009 đứng tên vợ là Nguyễn Thị Thúy với diện tích 100 m2.
Thuần còn bị cáo buộc lập hồ sơ ký xác nhận hợp thức cho 12 hộ dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Mặc dù đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp thuê thầu, đất lấn chiếm, đất giao trái thẩm quyền, sai đối tượng vào thời gian năm 2002 - 2003 nhưng Thuần vẫn ký xác nhận hồ sơ có nguồn gốc sử dụng hợp pháp trước ngày 15/10/1993, với tổng diện tích 1.844 m2, đề nghị UBND huyện ra Quyết định cấp GCNQSDĐ trái quy định.
Nguyễn Xuân Trường bị cáo buộc đã cùng Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn cấp, bán đất, giao đất trái thẩm quyền cho 9 hộ với tổng diện tích 1.652,5 m2, thu số tiền vụ lợi 21 triệu đồng; cấp, giao đất cho 11 hộ không đúng đối tượng với tổng diện tích 1.285 m2, không thu tiền sử dụng đất;
Giao đất sai đối tượng cho 29 hộ dân với tổng diện tích 2.638 m2, thu số tiền vụ lợi hơn 1,566 tỷ đồng; hợp thức đất lấn chiếm cho 2 hộ dân với tổng diện tích 552 m2.
Trường cùng với Lê Đình Thuần làm hồ sơ và xác nhận hợp thức nguồn gốc sử dụng đất cho 12 hộ dân từ đất giao trái thẩm quyền, sai đối tượng, đất lấn chiếm thành đất thổ cư, với tổng diện tích 1.844 m2.
Bản thân Nguyễn Xuân Trường được hưởng lợi 2 suất đất với tổng diện tích hơn 260 m2, không phải nộp tiền theo quy định.
Nguyễn Tiến Triển với trọng trách là Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đã đồng ý với chủ trương của UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ UBND xã trái quy định với tổng diện tích 1.208 m2, không thu tiền sử dụng đất.
Triển đồng ý chủ trương và kế hoạch của UBND xã trong việc tổ chức cho các hộ dân đấu thầu theo Quyết định số 883 ngày 31/12/2003 của UBND huyện Mỹ Đức, dẫn đến 29 hộ dân trúng thầu (sai đối tượng), thu số tiền vụ lợi cho UBND xã là hơn 1,5 tỷ đồng.
Bản thân Triển được hưởng lợi 2 suất đất với tổng diện tích 334 m2, không phải nộp tiền sử dụng đất.
Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Hồng, Bùi Văn Dũng, Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc đã biết và đồng ý chủ trương của Đảng ủy, HĐND và UBND xã về việc chia đất cho một số cán bộ xã. Năm 2008, Đức, Hồng, Dũng và Minh trực tiếp ký biên bản hợp thức việc thống nhất của Đảng ủy, HĐND và UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ ngày 10/12/2002.
Đức, Hồng và Dũng đã được nhận đất và làm thủ tục để UBND xã hợp thức, lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, UBND huyện đã ra quyết định cấp GCNQSDĐ.
Đối với Minh, tại bản đồ 2003 đứng tên Minh, năm 2009 đứng tên Nguyễn Văn Chuẩn. Chuẩn đã làm thủ tục và được cấp GCNQSDĐ.
Nguyễn Văn Bột được xác định đã cùng Nguyễn Xuân Trường, cán bộ địa chính xã, giao đất trái thẩm quyền cho 2 hộ với tổng diện tích 200 m2 vào năm 2002. Cũng năm này, Bột nhận 77 m2 đất trái phép tại khu vực Rặng Chúc (không thu tiền sử dụng đất).
Mặc dù biết rõ số diện tích đất trên được cấp không đúng đối tượng, năm 2011, Bột vẫn làm thủ tục để UBND xã hợp thức, xác nhận nguồn gốc đất có trước thời điểm ngày 15/10/1993 và lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đứng tên Nguyễn Văn Bột. UBND huyện sau đó đã ra quyết định cấp GCNQSDĐ cho Bột.
Đối với Nguyễn Văn Khang, cáo trạng xác định, năm 2008, Khang ký biên bản hợp thức việc thống nhất của Đảng ủy, HĐND và UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ ngày 10/12/2002 nhưng chưa được nhận đất và chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.
Cán bộ huyện thẩm tra nguồn gốc đất trên... giấy
Đối với các cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức và Phòng Tài nguyên & môi trường huyện, cơ quan tố tụng xác định, các bị can này đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất, dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ.
Trần Trung Tấn, Đinh Văn Dũng và Bạch Văn Đông không tiến hành thẩm tra, thẩm định về nguồn gốc đất, vẫn tiến hành xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, không có tranh chấp, khiếu kiện.
Trong đó, Đinh Văn Dũng ký xác nhận 8/12 hồ sơ với tổng diện tích 1.212 m2, gây thiệt hại hơn 650 triệu đồng; Trần Trung Tấn ký xác nhận 9/12 hồ sơ với tổng diện tích 1.182 m2, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng; Bạch Văn Đông ký xác nhận 4/12 hồ sơ với tổng diện tích 625 m2, gây thiệt hại hơn 580 triệu đồng.
Phạm Hữu Sách giữ trọng trách là Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện nhưng không kiểm tra, đôn đốc, không thẩm định lại hồ sơ có đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ hay không nhưng vẫn ký tờ trình để UBND huyện Mỹ Đức ra Quyết định cấp GCNQSDĐ cho 12 hộ với tổng diện tích 1.834 m2 trái quy định, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.
Phiên tòa xử 14 cán bộ trên dự kiến diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 8/8.

Chi tiết sai phạm của các cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States