Tuesday, May 30, 2017

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ làm việc tại văn phòng Bộ VH,TT&DL trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 1/6) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Hôm nay, ngày 30/5, Bộ VH,TT&DL đã có thông báo chính thức xoay quanh công việc mới của ông Nguyễn Đăng Chương và cũng như việc xử lý cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc.
Theo đó, Bộ VH& TT&DL chỉ đạo cụ thể như sau:
Về công tác cán bộ, Ban cán sự Đảng Bộ VH,TT&DL thống nhất đồng chí Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đến làm việc tại văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 1/6/2017) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.
Đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL điều hành Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Ông Nguyễn Đăng Chương thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và sẽ về làm việc tại văn phòng Bộ VH,TT&DL từ ngày 1/6/2017 để chờ bố trí công tác khác.
Ông Nguyễn Đăng Chương thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và sẽ về làm việc tại văn phòng Bộ VH,TT&DL từ ngày 1/6/2017 để chờ bố trí công tác khác.
Bộ VH,TT&DL cũng yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan; yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay; Giao Vụ tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
Về hơn 300 bài hát ghi trong danh mục đã được gỡ bỏ ra khỏi website của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.
Bộ VH,TT&DL đã có những hành động cụ thể trên, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật…
Trước đó, dư luận đã phản ứng khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cập nhật, bổ dung danh sách 300 bài hát được phổ biến rộng rãi nên website của Cục. Tuy nhiên, Cục đã thiếu cẩn trọng khi đưa danh mục này vào mục “Bài hát mới cấp phép”.
Ngày 21/5, lãnh đạo Cục đã lên tiếng giải thích công khai về các nội dung liên quan.
Ngày 22/5, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Ngày 23/5, Bộ VH,TT&DL đã có công văn chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn một số nội dung liên quan đến công việc quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Cũng trong ngày 23/5, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã lên truyền thông công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát gây lên những hiểu lầm, bức xúc trong công chúng.

Điều ông Nguyễn Đăng Chương về làm việc tại văn phòng Bộ Văn hoá

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States