Friday, January 27, 2017

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Trong bộ quy tắc này, quy định về “sử dụng trang sức, mỹ phẩm nước hoa phù hợp”, “mặc váy dài đến gối” không xuất hiện.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Bộ quy tắc gồm 4 chương, 11 điều, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, cán bộ có tác phong chuẩn mực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong bộ quy tắc này, quy định về “sử dụng trang sức, mỹ phẩm nước hoa phù hợp”, “mặc váy dài đến gối” không xuất hiện. Trước đó, các quy định trên đưa đưa vào dự thảo Bộ quy tắc ứng xử và gây phản ứng trái chiều của dư luận.

Hà Nội bỏ quy định cán bộ nữ phải 'mặc váy dài đến gối'

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States