Thursday, January 5, 2017

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định chi trợ cấp với mức 1.500.000 đồng/người để có thêm điều kiện vật chất cải thiện đời sống trong các ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hội đoàn thể khối thành phố thuộc diện được ngân sách đảm bảo toàn bộ.

Đối với các đối tượng nêu trên thuộc diện ngân sách đảm bảo một phần, mức hỗ trợ Tết Nguyên đán sẽ là 1.200.000 đồng/người; và thuộc diện tự đảm bảo kinh phí toàn bộ, mức hỗ trợ sẽ là 500.000 đồng/người.
Đối với các vận động viên đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TDTT: vận động viên chuyên nghiệp 600.000 đồng/người, vận động viên bán chuyên nghiệp là 500.000 đồng/người.
Đối với cấp huyện, quản lý: mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng (kể cả sinh viên khá, giỏi) (trừ khối quận, huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng chính trị); các vị Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các quận, huyện; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Chủ tịch, Phó chủ tịch và các chức danh tương đương) 1.200.000 đồng/người.
Cán bộ, công chức Đà Nẵng được trợ cấp 1,5 triệu đồng ăn Tết
Cán bộ, công chức Đà Nẵng được trợ cấp 1,5 triệu đồng ăn Tết
Cấp phường, xã: mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng (kể cả sinh viên khá, giỏi), người lao động hợp đồng thuộc Đề án 89; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Chủ tịch, Phó chủ tịch và các chức danh tương đương, biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị (nếu có)) và cán bộ phường, xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 là 1.000.000 đồng/người.
Cấp dưới phường, xã (tổ dân phố, thôn): Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Thôn trưởng đương chức là 800.000 đồng/người; Phó Bí thư Chi bộ, Thôn phó đương chức, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn đương chức là 700.000 đồng/người; và Phó Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn đương chức, Chi hội trưởng: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư chi đoàn Thanh niên, Tổ trưởng Tổ dân cư thuộc các thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang là 600.000 đồng/người.

Đà Nẵng: Cán bộ, công chức được trợ cấp 1,5 triệu đồng ăn Tết

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States