Monday, December 26, 2016

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội vụ sửa đổi ngay các quy trình, thủ tục bất hợp lý để sớm xóa bỏ tình trạng "chạy chọt", tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. “Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm “đúng quy trình” những người không xứng đáng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: T.K)
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Anh Duy)
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nội vụ chiều 26/12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017 với số kế hoạch giảm 1,5% so với kế hoạch năm 2016.
Tính đến ngày 15/12 đã có 49 lượt bộ ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ thẩm tra các phương án tinh giản biên chế 3 năm 2015-2017, với tổng số tinh giản biên chế là 21.247 người.
“Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 đạt được nhiều kết quả tốt. Các cơ sở đào tạo bồi dưỡng của Bộ Nội vụ đã phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”- ông Tuấn nhận định.
Tuy vậy, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng đánh giá công tác tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định. Việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào đánh giá phân loại công chức, viên chức.
“Còn tình trạng công chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa tận tuỵ, còn thiếu trách nhiệm, có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm túc, còn hình thức, chiếu lệ. Còn tình trạng tuỳ tiện, vô nguyên tắc trong giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính”- Thứ trưởng Tuấn nói.
Theo kế hoạch, năm 2017 Bộ Nội vụ sẽ chủ động, kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu, trong đó tập trung thanh tra những lĩnh vực đang được Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quyết định 2218 của Thủ tướng về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn và kiểm soát chặt số lượng cấp phó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Kiên quyết thay thế công chức làm việc kém hiệu quả
Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
“Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch, để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Rà soát, sửa đổi ngay các quy trình thủ tục bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm “đúng quy trình” những người được bổ nhiệm không xứng đáng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành nội vụ chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ.
“Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu”-Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ trong năm 2017.

“Đừng bổ nhiệm “đúng quy trình” những người không xứng đáng!”

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States