Thursday, December 1, 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương – đơn vị có 44/46 biên chế lãnh đạo, chỉ có 2 chuyên viên. Thủ ướng yêu cầu miễn nhiệm những người không đủ điều kiện…

Nếu áp theo quy định chung, ngoài 4 chức danh lãnh đạo, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Dương chỉ có thể có tối đa đến 22 Trưởng, Phó phòng.
Nếu áp theo quy định chung, ngoài 4 chức danh lãnh đạo, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Dương chỉ có thể có tối đa đến 22 Trưởng, Phó phòng.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.
Đồng thời xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó UBND tỉnh Hải Dương xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định.
Bộ Nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016; chủ động, tăng cường thanh tra công vụ, không để bị động khi đã có thông tin phản ánh, báo cáo từ các cơ quan khác hoặc Thủ tướng giao.
Trước đó, từ tháng 10, báo chí đã đăng tải rộng rãi về câu chuyện “như đùa” ở Hải Dương khi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này thực hiện việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức một cách tràn lan. Theo đó, trong số 46 biên chế công chức của Sở này, có tới 44 người đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, từ Trưởng, Phó phòng trở lên mà chỉ có vỏn vẹn 2 chuyên viên
Nhận được thông tin phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo chí phản ánh.

Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ Sở có 44 lãnh đạo

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States