Friday, November 25, 2016

Việc huy động nhân dân đóng góp thực hiện chương trình nông thôn mới phải thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy chế dân chủ, phải phù hợp với sức dân. HĐND và UBND các cấp không được ra các văn bản đóng góp bắt buộc...

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - tại văn bản 13601/UBND-VX, ngày 24/11 về việc tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân sai quy định.
Thời gian qua, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra tình trạng lạm thu
Thời gian qua, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra tình trạng lạm thu
Theo đó, từ thực trạng thu các khoản đóng góp của nhân dân tại các địa phương, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các khoản thu tại xã, phường, thị trấn theo đúng Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, bãi bỏ ngay các khoản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định hiện hành. Dừng ngay việc huy động đóng góp các qũy đã được bãi bỏ.
Đối với các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong điều kiện cả nước chung tay để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc huy động nguồn lực trong nhân dân theo hình thức xã hội hóa là cần thiết để huy động nguồn lực cho phát triển xã hội.
Tuy nhiên, việc huy động đóng góp của nhân dân thực hiện chương trình nông thôn mới phải thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế dân chủ được quy định tại Pháp lệnh số 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và phải phù hợp với sức dân. HĐND và UBND các cấp không được ra các văn bản đóng góp bắt buộc.
Đồng thời, việc huy động đóng góp phải theo dự án, công khai phương án thu, mức thu; thực hiện đúng mục đích và quyết toán công khai, đúng quy định. Không chia đều theo số khẩu đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người già cả neo đơn và các đối tượng chính sách.
Đối với các khoản huy động mang tính chất xã hội, từ thiện như: Qũy khuyến học, qũy vì nạn nhân chất độc da cam, qũy hỗ trợ người nghèo, qũy hỗ trợ đồng bào bão lụt... phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không được giao thu bắt buộc.
Không chỉ lạm thu tại nhiều nhà trường mà tại một số địa phương cũng gây bức xúc trong nhân dân
Không chỉ lạm thu tại nhiều nhà trường mà tại một số địa phương cũng gây bức xúc trong nhân dân
Đối với các khoản thu dịch vụ như: Qũy dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi nội đồng, khuyến nông; phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm; thu các khoản phí bảo hiểm thân thể ở các nhà trường... phải do các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện hợp đồng và trực tiếp thu, không tổ chức thu qua chính quyền xã, thôn hoặc nhà trường, trên nguyên tắc mức thu tương ứng với lợi ích cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng và phải đảm bảo công khai, dân chủ trong dân.
Nếu còn để xảy ra tình trạng lạm thu, thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh và trước pháp luật.
Ông Nguyễn Đình Xứng giao Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, đề xuất xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân ở các địa phương nếu để xảy ra việc huy động đóng góp kinh phí của nhân dân sai quy định.

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh chấn chỉnh tình trạng lạm thu

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States