Wednesday, November 30, 2016

Từ ngày 1/12/2016, 2 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương chính thức chuyển sang công tác sang một cơ quan mới do bộ máy lãnh đạo của Sở Nội vụ tỉnh này “phình” quá quy định của Chính phủ.


Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương điều chuyển 2 Phó Giám đốc Sở do bộ máy lãnh đạo cồng kềnh.
Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương điều chuyển 2 Phó Giám đốc Sở do bộ máy lãnh đạo cồng kềnh.
Trước khi có quyết định điều chuyển 2 Phó Giám đốc Sở đến công tác tại cơ quan mới, bộ máy lãnh đạo của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương có đến 5 Phó Giám đốc và 1 Giám đốc. Do bộ máy lãnh đạo vượt quy định của Chính phủ nên mới đây tỉnh Hải Dương đã quyết định điều chuyển hai Phó Giám đốc Sở này sang một cơ quan khác.
Theo đó, 2 vị Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương được điều chuyển là ông Phạm Văn Mạnh và ông Nguyễn Kim Diện. Thời gian điều chuyển từ ngày 1/12/2016.
Ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương xác nhân: “2 Phó Giám đốc Sở Nội vụ sẽ được điều chuyển từ đầu tháng 12/2016. Cụ thể, ông Phạm Văn Mạnh chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Kim Diện chuyển về làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kĩ thuật tỉnh Hải Dương”.
Ông Phạm Văn Tỏ cho biết, sau khi điều chuyển 2 Phó Giám đốc sang cơ quan khác, Sở Nội vụ hiện có 3 Phó Giám đốc, theo đúng quy định của Chính phủ.
Trước đó, ngày 31/7/2014, Chủ tịch tỉnh Hải Dương có quyết định số 1918/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, kể từ ngày 1/8/2014 đến ngày 1/8/2019.
Ông Nguyễn Kim Diện, Trưởng phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 11/11/2015 đến ngày 1/1/2020.

Sở Nội vụ Hải Dương điều chuyển 2 Phó Giám đốc do "quá tải" lãnh đạo

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States