Wednesday, November 30, 2016

Từ đầu tháng 12/2016, hàng loạt chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực như: Hỗ trợ đào tạo lao động mất việc làm; Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua đường bưu chính; Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng…

Hỗ trợ đào tạo lao động mất việc làm
Từ ngày 4/12, Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng chính thức có hiệu lực. Nghị định nêu rõ điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo ở trong độ tuổi lao động (nữ từ 15-55 tuổi; nam từ 15-60 tuổi) có nhu cầu học nghề; Những người không biết đọc, viết có thể tham gia học nghề phù hợp; Trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi.
Đối với lao động bị mất việc làm cũng được hỗ trợ đào tạo việc làm. Cụ thể, trường hợp làm việc theo hợp đồng được hỗ trợ phải có: Quyết định thôi việc, buộc thôi việc; Quyết định sa thải; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc…
Với trường hợp làm việc không theo hợp đồng phải có giấy xác nhận của người sử dụng lao động. Đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh phải có Quyết định thu hồi đất.
Kinh phí chi đào tạo việc làm cho người khuyết tật tối đa 6 triệu đồng/khóa học; Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/khóa học; Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng…
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt trong lĩnh vực hải quan mà chậm nộp tiền sẽ bị tính lãi
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt trong lĩnh vực hải quan mà chậm nộp tiền sẽ bị tính lãi
Chậm nộp phạt bị tính lãi
Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127 của Chính phủ quy định vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ 1/12.
Theo Thông tư từ ngày 1/12, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
4 ngạch công chức quản lý thị trường
Ngày 25/12, Nghị định 148 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường chính thức có hiệu lực. Nghị định nêu rõ 4 ngạch công chức Quản lý thị trường gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Kiểm soát viên chính thị trường; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm soát viên trung cấp thị trường.
Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng.
Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng quản lý thị trường thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua đường bưu chính
Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, có hiệu lực từ ngày 16/12. Theo đó, Thủ tướng cho phép tổ chức, cá nhân được nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp và chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Theo Nghị định 150 ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực từ 15/12, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
Nghị định 142 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng có hiệu lực từ ngày 1/12/2016. Đối tượng áp dụng là những cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham gia hoặc có liên quan đến xung đột thông tin trên mạng…

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States