Monday, October 3, 2016

Hôm nay (3/10) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký 2 quyết định về việc tạm đình bản 3 tháng đối với Báo điện tử Petrotimes và thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong vì ông Phong đã bị cơ quan chủ quản xử lý bằng hình thức cách chức Tổng Biên tập.


Image result for nguyễn như phong
Quyết định số 1701/QĐ-BTTT nêu rõ, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02523 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông Phong đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng Biên tập Báo điện tử Petrotimes.
Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cục Báo chí trước ngày 12/10/2016.
Quyết định này được Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ theo Luật Báo chí, Nghị định số 132/2013 của Chính phủ, Thông tư số 07/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo và Quyết định số 635/QĐ-HDKVN ngày 3/10 của Hội Dầu khí Việt Nam về việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Như Phong.
Đồng thời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng ký quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.
“Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (3/10)”- quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ.
Quyết định do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký giao Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Hội Dầu khí Việt Nam, Báo điện tử Petrotimes và ông Nguyễn Như Phong chịu trách nhiệm thực hiện.

Đình bản báo Petrotimes, thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States