Wednesday, October 12, 2016

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng cần giữ nguyên kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện thu nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm 131,3 tỷ đồng

Đường sắt Việt Nam có nhiều sai phạm trong sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước
Đường sắt Việt Nam có nhiều sai phạm trong sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước
Sai phạm hơn 130 tỷ đồng
Như đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên.
Tại bản kết luận này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét để xử lý các khoản tiền có sai phạm lên tới 131,3 tỷ đồng "phù hợp với thực tế, có tính khả thi".
Trong số này có 124,2 tỷ đồng là bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu chi sai chế độ; 1,18 tỷ đồng là khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên từ năm 2010 đến năm 2013; 1,15 tỷ đồng là khoản Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái thu phí bảo trì đường sắt của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên sai quy định. Ngoài ra còn có 6 khoản nghiệm thu thanh toán theo thiết kế, dự toán tính sai 3,72 tỷ đồng; 2 khoản thanh toán chi phí khác sai do phân chia nhỏ gói thầu hơn 1 tỷ đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, việc kiểm tra kết luận một số nội dung có tính thời điểm, nay theo quá trình hoạt động các nghiệp vụ kinh tế liên quan đã có biến động theo thời gian khá dài làm thay đổi nhất định so với thời điểm kiểm tra năm 2014.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên là kết luận về những sai phạm của giai đoạn năm 2010 -2013, không ảnh hưởng đến thời điểm kiểm tra năm 2014 cũng như thời điểm kết luận năm 2016. Do đó, số liệu tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ là không thay đổi.
Với lý do này, Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng cần giữ nguyên kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện thu nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 131,3 tỷ đồng nói trên.
Xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể trong sử dụng tài sản
Ngoài ra, liên quan đến vấn đề sử dụng tài sản Nhà nước, Bộ Tài chính cũng cho biết, đã kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng để chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có hình thức xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Hà Thành để hành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH hai thành viên Khách sạn thương mại Sài Gòn khi chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và thực hiện không đúng quy định.
Theo Bộ Tài chính, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải có trách nhiệm xây dựng phương án đầu tư khai thác hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đúng quy trình thủ tục, không gây thất thoát NSNN đối với cơ sở vật chất, tái sản tại số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội.
Trường hợp, tổng công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc có phương án sử dụng không hiệu quả thửa đất số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu và tài sản gắn liền với đất thì giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp vứoi UBND TP Hà Nội để báo cáo Thủ tướng có phương án xử lý.
Trước đó, trong bản kết luận của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này cũng đề xuất Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội rà soát lập phương án sử dụng khu đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội đảm bảo yêu cầu có hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các quy định về góp vốn bằng đất thuê của Nhà nước và tài sản gắn liền với đất thuê.

Bộ Tài chính "đòi" hơn 130 tỷ đồng sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States