Tuesday, September 27, 2016

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra “Về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” (giai đoạn 2010 – 2014). Qua thanh kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm tài chính với số tiền lên đến gần 200 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư “ưu đãi” sai quy định gần 100 tỷ đồng
Theo kết luận thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng và các huyện thị nói chung rất chậm, không đúng với quy định của Luật Đất đai.
Giai đoạn (từ năm 2010 – 2013) tỉnh Sóc Trăng không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (do chưa lập xong hoặc chưa được phê duyệt)… Chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa sát tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa phù hợp; các ngành, địa phương đưa quá nhiều danh mục công trình vào kỳ kế hoạch nhưng chưa xác định được nguồn vốn dẫn đến thiếu vốn đầu tư; cơ sở hạ tầng còn hạn chế…

Quản lý lỏng lẻo TP.Sóc Trăng để chùa Dơi cho Công ty Satraco “mượn” diện tích hơn 8.000m2 để tạo cảnh quan
Quản lý lỏng lẻo TP.Sóc Trăng để chùa Dơi cho Công ty Satraco “mượn” diện tích hơn 8.000m2 để tạo cảnh quan
Một số nơi chưa thực hiện quản lý tốt công tác quản lý đất, như: TP.Sóc Trăng để chùa Dơi cho Công ty Satraco “mượn” diện tích hơn 8.000m2 để tạo cảnh quan; UBND thị xã Vĩnh Châu giao cấp đất sai đối tượng, không thu tiền cho 32 hộ gia đình tại dự án Hải Ngư.
Song song đó, một số nơi chưa chấp hành nghiêm túc quy định trong giao đất cho thuê đất chưa chấp hành đúng quy định; cán bộ làm công tác liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính trình độ còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng thất thu, thu sai xảy ra khá phổ biến. Trong đó, đáng lưu ý là những vấn đề về xác định giá đất, áp dụng các quy định trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính, chậm xác định nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin địa chính không chính xác, đầy đủ, ban hành giá không đúng quy định, áp giá theo quyết định giá sai…
Từ đó dẫn đến sai phạm về tài chính phải xử lý, cụ thể: Số tiền truy thu lên đến hơn 22 tỷ đồng; số tiền trên 4,7 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cần phải xử lý trách nhiệm. Riêng khoản tiền hơn 97 tỷ đồng tại dự án Khu dân cư 5A do giảm đơn giá sai quy định, mặc dù được xác định là có những nguyên nhân chủ quan, khách quan nhưng Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần kiểm tra, xác minh lại và xử lý theo quy định.
Về khoản sai phạm hơn 97 tỷ đồng tại khu dân cư 5A, theo báo cáo, giải trình của UBND tỉnh Sóc Trăng do là dự án đầu tiên của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nhưng vì không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia nên tỉnh ban hành chính sách “ưu đãi” thêm để kêu gọi đầu tư (giảm tiền sử dụng đất).
Nhắm mắt” phê duyệt các dự án đội vốn trên 75 tỷ đồng
Ngoài hàng loạt sai phạm, yếu kém trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ còn chỉ rõ những hạn chế, sai phạm, vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án mà tỉnh Sóc Trăng đã triển khai (từ năm 2010 – 2014). Theo đó, những hạn chế, sai phạm và vi phạm cơ bản gồm: Quyết định đầu tư không đúng quy định của Nhà nước hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (3 dự án); phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư sai quy định (20/20 dự án do UBND tỉnh phê duyệt); công tác đấu thầu mang tính hình thức hoặc còn nhiều sai sót đối với phần lớn các công trình, dự án chọn hình thức đấu thầu; các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, đấu thầu, giám sát… chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm…
Từ đó, dẫn đến tổng số tiền sai phạm tại các dự án được kiểm tra là hơn 75,6 tỷ đồng (trong đó có 4,27 tỷ đồng sai phạm do khối lượng, không thi công, thanh quyết toán sai quy định cần phải truy thu và 71,4 tỷ đồng do các cơ quan chức năng của tỉnh đề nghị, phê duyệt tăng tổng mức đầu tư sai quy định cần phải kiểm tra, xử lý, phê duyệt lại theo đúng quy định tại thời điểm.

Sóc Trăng: Để chùa Dơi cho Công ty Satraco “mượn” hơn 8.000m2

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States