Tuesday, September 27, 2016

Nêu ý kiến về việc xử lý thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chủ tịch tỉnh này phải chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng thu phí sai quy định trên địa bàn

Người dân nghèo phải cõng trên lưng nhiều khoản phí.
Người dân nghèo phải "cõng" trên lưng nhiều khoản phí.
Theo những thông tin phản ánh trước đó, ở xã Trường Sơn, đến trẻ sơ sinh mới lọt lòng đã phải “tự nguyện” đóng góp vô số những khoản phí, quỹ. Thậm chí, có làng còn thu trên đầu người, thu với cả trẻ nhỏ khoản “đóng góp nghĩa địa” với mức 150.000 đồng/người. Có làng, sau mỗi “mùa đóng góp”, danh sách các khoản thu dài tới 20 mục, như tiền “xây dựng nông thôn mới” áp cho tất cả những người từ 59 tuổi trở xuống tới trẻ sơ sinh mức thu 200.000 đồng/vụ. Người ngoài tuổi lao động mới được đóng ở mức thấp hơn…
Sau khi có kết quả kiểm tra về sự việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công khai kết quả xử lý trước nhân dân và công luận.
Bên cạnh đó, ông Vương Đình Huệ nhắc người đứng đầu chính quyền tỉnh Thanh Hoá khẩn trương chỉ đạo để nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại điểm 2 văn bản 6381/VPCP-KTTH ngày 2/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa cần thường xuyên chỉ đạo rà soát các quy định về thu phí, lệ phí và huy động các khoản đóng góp của nhân dân để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại từng địa bàn, đơn vị trong tỉnh; đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện các quy định của nhà nước đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách.
Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thu phí, lệ phí và các khoản huy động của chính quyền các huyện, xã để kịp thời chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí không đúng quy định và huy động vượt quá khả năng đóng góp của người dân; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, không để tình trạng thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân sai quy định xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch Thanh Hoá phải chịu trách nhiệm về "mùa đóng góp kinh hãi"

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States