Wednesday, August 31, 2016

Từ tháng 9/2016, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh có hiệu lực như: Học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, ở; Thời hạn xét nâng lương các cấp bậc quân hàm; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội…

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Từ 1/9, Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn có hiệu lực. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo.
Cụ thể, mỗi học sinh được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở. Ngoài ra, học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách còn được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo.
Thời hạn xét nâng lương theo quân hàm
Từ ngày 15/9, Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức có hiệu lực.
Cụ thể, Nghị định 117 sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Nghị định 204 như sau: Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, tùy theo từng đối tượng được xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân với mức lương cao nhất bằng mức lương của cấp bậc quân hàm Trung tướng (trừ sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân được Điều động, biệt phái) và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân.
Nghị định quy định rõ thời hạn xét nâng lương của cấp bậc quân hàm/cấp bậc
Nghị định quy định rõ thời hạn xét nâng lương của cấp bậc quân hàm/cấp bậc
Việc thăng, giáng cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm và nâng phụ cấp cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với lực lượng vũ trang.
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan Công an nhân dân đã giữ cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ hiện đảm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe thì được xét nâng lương. Thời hạn xét nâng lương của cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm đối với cấp Tướng, cấp Tá và Đại úy là 4 năm; đối với Thượng úy là 3 năm.
Thẩm quyền quyết định nâng lương: Đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Đối với sĩ quan Công an nhân dân: Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đối với cấp bậc hàm Đại tướng và Thượng tướng; Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định đối với cấp bậc hàm Trung tướng trở xuống”.
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số55/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9. Theo đó, người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016: tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
Người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng. Cụ thể, đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống thì mức lương hưu sau điều chỉnh bằng mức lương hưu trước điều chỉnh cộng thêm 250.000 đồng/tháng. Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng thì mức lương hưu sau điều chỉnh đúng bằng 2.000.000 đồng/tháng.
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống thì mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp háng tháng sau điều chỉnh bằng mức trợ cấp trước điều chỉnh cộng với 150.000 đồng/tháng. Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp sau điều chỉnh đúng bằng 2.000.000 đồng/tháng.
Không có biện pháp ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, phạt 15 triệu đồng
Nghị định 115 /2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/9, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định nêu rõ mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm.
Nghị định nêu rõ mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các đối tượng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất hóa chất theo quy định.
Điều 14 Nghị định đề cập cụ thể những hành vi vi phạm quy định về sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sản xuất, sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như: Hóa chất, chế phẩm không đúng tiêu chuẩn đã đăng ký và được Bộ Y tế chấp thuận; Hóa chất, chế phẩm không đúng xuất xứ đã đăng ký.
Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sản xuất, sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như: Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam; Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trong Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế cấm sử dụng tại Việt Nam.
Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô
Có hiệu lực từ ngày 15/9/2016, Nghị định 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trong đó bổ sung điều kiện hoạt động và cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô.
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình có hiệu lực từ 22/9/2016.

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States