Friday, June 10, 2016

Vừa qua, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều Sở; UBND các huyện, thị xã, TP của tỉnh bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định của Nhà nước.

Theo đó, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã phát hiện tại UBND TP Thanh Hóa, những năm qua lãnh đạo thành phố đã bổ nhiệm cấp phó tại các phòng, ban thừa so với quy định, gồm các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Tài chính và kế hoạch, Kinh tế, Lao động - thương binh và xã hội; bổ nhiệm cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thừa tới 53 người so với số lượng quy định.
Tại UBND huyện Quảng Xương đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 7 người so với số lượng quy định; UBND huyện Yên Định đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 12 người so với số lượng quy định; UBND huyện Thọ Xuân đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 5 người so với số lượng quy định; UBND huyện Triệu Sơn đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 32 người so với số lượng quy định; UBND huyện Thạch Thành đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 17 người so với số lượng quy định; UBND huyện Thiệu Hóa đã bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 20 người so với số lượng quy định; UBND huyện Tĩnh Gia bổ nhiệm cấp phó tại các phòng thừa so với quy định, gồm: phòng Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo; bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp của huyện thừa 17 người so với số lượng quy định…
Đối với các Sở bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng vượt quy định như: Sở Kế hoạch - đầu tư bổ nhiệm phó phòng Kinh tế đối ngoại; Sở Giao thông - vận tải bổ nhiệm phó phòng Quản lý phương tiện người lái; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm phó phòng Tổ chức cán bộ, phó phòng Quản lý xây dựng công trình, phó phòng Thanh tra sở; Sở Tài nguyên và môi trường bổ nhiệm phó phòng Thanh tra sở; Sở Y tế bổ nhiệm phó Phòng nghiệp vụ y, phó phòng Tổ chức cán bộ; Sở Lao động - thương binh và xã hội bổ nhiệm phó phòng Lao động tiền lương, phó Chánh văn phòng Sở.
Theo tìm hiểu PV, việc các Sở, huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm cấp phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp vượt quy định của Nhà nước đều được lãnh đạo cơ quan thực hiện từ trước tháng 7/2015. Hầu hết các Sở, huyện, thị xã, TP có tình trạng nêu trên đều bổ nhiệm vượt quy định một phó phòng, ban.
Sở Kế hoạch - đầu tư Thanh Hóa là một trong những Sở bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định
Sở Kế hoạch - đầu tư Thanh Hóa là một trong những Sở bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định
Trước đó, tại Thanh Hóa cũng xảy ra tình trạng Giám đốc Sở tài chính đã ký quyết định bổ nhiệm con gái lên làm Phó trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế.
Theo đó, ngày 2/2, bà Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 416 bổ nhiệm bà Lê Cẩm Nhung (con gái ruột của bà Vân, chuyên viên phòng Quản lý ngân sách tin học và Thống kê tài chính) làm Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế - Sở Tài chính tỉnh.
Đây là hành động đi ngược chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký ban hành công văn số 7369/UBND - THKH với nội dung: Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, TP. Bởi vì những năm qua, một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, TP đã đề bạt, bổ nhiệm phó phòng của đơn vị trực thuộc nhiều hơn so với quy định.
Trường hợp đặc biệt phải tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức, giám đốc Sở, chủ tịch UBND huyện phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ra quyết định.

Phát hiện nhiều đơn vị bổ nhiệm hàng chục phó phòng vượt quy định

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States