Sunday, June 12, 2016

Theo nguồn tin của CTVViet, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về việc Học viện Nông nghiệp Việt Nam lạm thu của sinh viên, gửi lấy lãi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng.


Vẫn có nhiều nơi lạm thu học phí của sinh viên (Ảnh minh họa)
Vẫn có nhiều nơi lạm thu học phí của sinh viên (Ảnh minh họa)
Cụ thể, theo Bộ Tài chính, trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015, khi duyệt quyết toán ngân sách năm trước của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phát hiện số học phí, lệ phí thu vượt, ngoài quy định của nhà nước và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại số tền trên 41,75 tỷ đồng.
"Về nguyên tắc, số thu học phí, lệ phí vượt, ngoài quy định phải trả lại người nộp. Nếu không trả được thì toàn bộ số đã thu ngoài quy định và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại phải nộp ngân sách Nhà nước", Bộ Tài chính nêu ý kiến.
Cũng theo Bộ Tài chính, qua thẩm tra của Bộ này, khoản thu quá tay trên đã được tổng hợp vào nguồn thu của Học viện Nông nghiệp và sử dụng cho các hoạt động chuyên môn của trường này, đầu tư vào cơ sở vật chất.
Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý vụ việc trên theo hướng: Nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát các khoản thu trên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thấy đã sử dụng cho hoạt động chuyên môn, mua sắm đầu tư theo quy định thì cho phép quyết toán.
"Nếu việc sử dụng không dúng quy định thì phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước", Bộ Tài chính yêu cầu.
Tình trạng lạm thu phí, lệ phí của sinh viên trong mấy năm qua cũng đã xảy ra ở nhiều trường đại học, cao đẳng được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước phát hiện. Tuy nhiên, hiện tượng này đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Học viện Nông nghiệp lạm thu học phí, gửi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States