Wednesday, June 29, 2016

Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 của Quốc hội nêu rõ thời hạn áp dụng từ ngày mai (1/7/2016) đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành. Luật này sẽ được trình Quốc hội khoá mới xem xét tại kỳ họp thứ 2, cuối năm nay.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố lệnh của Chủ tịch nước.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố lệnh của Chủ tịch nước.
Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội.
Cụ thể, Nghị quyết số 144 thông qua ngày 29/6/2016 của Quốc hội khoá XIII nêu rõ quyết định bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ 2 (theo thông lệ sẽ tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm).
Quốc hội thống nhất lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.
Dù vậy, Quốc hội cũng loại trừ một số quy định của Bộ luật vẫn được thực thi từ 1/7/2016. Điều đó có nghĩa, từ ngày mai, dù toàn bộ Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực thi hành nhưng nhà nước vẫn thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7. Nhà nước cũng tiếp tục áp dụng các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109 năm 2015 của Quốc hội.
Từ ngày mai, cả nước cũng bắt đầu áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội.
Các quy định khác tại Nghị quyết số 109 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 110 về thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự có ghi thời điểm ngày 1/7 năm nay được lùi đến thời điểm ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.
Quốc hội giao TAND tối cao hướng dẫn cụ thể việc thi hành các quy định trên.
Nghị quyết số 144 này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày hôm nay, 30/6/2016.

Chính thức lùi hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 để sửa lỗi

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States