Thursday, April 21, 2016

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, sau khi sắp xếp bộ phận văn phòng của ủy ban đã giảm từ 12 phòng xuống còn 7 phòng. Theo quy định mỗi phòng có 1 trưởng và từ 2 đến 3 phó, như vậy UBND TP Hà Nội đang thừa 27 phó phòng.

Ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bàn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và 6 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI.
Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi sắp xếp bộ phận văn phòng của ủy ban đã giảm từ 12 phòng xuống còn 7 phòng. Theo quy định mỗi phòng có 1 trưởng và từ 2 đến 3 phó, như vậy các phó phòng ở UBND TP Hà Nội thừa 27 người.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bàn các chương trình công tác lớn của Thành ủy
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bàn các chương trình công tác lớn của Thành ủy
“Ban cán sự UBND TP đã thống nhất các trường hợp thừa này được giữ nguyên chức vụ, hưởng nguyên hệ số lương trong vòng 24 tháng nhưng không tham gia điều hành mà làm việc như chuyên viên. Phải chấp nhận như vậy, vì Thông tư 01 của Bộ Nội vụ đã quy định”, ông Nguyễn Đức Chung nói.
Vừa qua UBND TP Hà Nội cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và trên cơ sở mỗi người 1 việc. Thời gian tới Chủ tịch UBND của 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội cũng phải phân công nhiệm vụ theo cách làm mỗi người 1 nhóm việc, không trùng lắp nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, thành phố vừa phát hành xin ý kiến 30 quận, huyện, thị xã để hoàn thiện Quy chế làm việc của UBND TP với 57 điều, trong đó liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch, các phó chủ tịch,...
Dựa kiến trước ngày 10/5, Hà Nội sẽ ban hành quy chế, quy trình làm việc chuẩn của của hệ thống chính quyền từ UBND TP đến cơ sở.

UBND TP Hà Nội thừa 27 phó phòng

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States