Tuesday, March 22, 2016

“Mặc dù Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng nhưng có mặt vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết lại đánh giá về kết quả nhiệm kỳ công tác của mình với một số hạn chế liên quan đến vấn đề giám sát việc sử dụng vốn vay ODA.

Báo cáo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thể hiện, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã đề nghị Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước cũng đã bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 25 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng (giữa nhiệm kỳ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân), 1 Bộ trưởng (giữa nhiệm kỳ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính với ông Vương Đình Huệ) và Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (giữa nhiệm kỳ, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam).
Cũng liên quan đến thẩm quyền về nhân sự, liên quan đến lĩnh vực quốc phòng – an ninh, với quyền thống lĩnh vực lượng vũ trang, trong 5 năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Tổng Cục Chính trị Quân đội Việt Nam; phong thăng hàm cấp tướng cho hơn 300 sĩ quan (gồm 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an), trong đó có 3 Thượng tướng được thăng lên hàm Đại tướng, 23 Trung tướng lên Thượng tướng, 55 Thiếu tướng lên Trung tướng, 211 Đại tá lên Thiếu tướng.
“Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm tra và giải quyết kỹ lưỡng, thận trọng các trường hợp được đề nghị thăng hàm cấp tướng theo quy định của Đảng và Nhà nước” – Chủ tịch nước khẳng định.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, người đứng đầu nhà nước cho biết, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định cử 7 sỹ quan quân đội tham gia gia Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về nhiệm kỳ công tác vừa qua trước Quốc hội (ảnh: Việt Hưng).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về nhiệm kỳ công tác vừa qua trước Quốc hội (ảnh: Anh Duy).
Về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lập pháp, nhiều con số thống kê được nêu ra như 100 luật, 10 pháp lệnh, 21 nghị quyết của Quốc hội đã được Chủ tịch nước công bố, 198 điều ước quốc tế được Chủ tịch nước phê chuẩn trong nhiệm kỳ này.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc ông đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tham mưu để Quốc hội và các cơ quan chức năng, nhân dân có thể kiểm tra, giám sát tình hình vay nợ nước ngoài, sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ, nhằm bảo đảm hiệu quả vốn vay và tính vền vững của nợ công, nợ quốc gia.
Trên lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ. Theo uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham dự nhiều phiên họp thường kỳ của Chính phủ, có ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.
Theo đó, tình hình mọi mặt của đất nước luôn được Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, theo dõi, đốc thúc với các ban, bộ, ngành, địa phương, từ việc xoá đói giảm nghèo, chiến lượng biển, ứng phó biến đổi khí hậu đến cải cách tiền lương, tình hình Biển Đông, quan hệ của Việt Nam với một số người trên thế giới, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm…. Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng tổ chức khảo sát và hội thảo chuyên đề về quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên, trong các trường phổ thông và giáo dục mầm non, thi đua khen thưởng trong các trường đại học.
Liên quan đến lĩnh vực tư pháp, trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chỉ đạo sát sao công tác này, đốc thúc nhiều nội dung cụ thể như xem xét, giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với một số vụ án có dấu hiệu oan sai được dư luận quan tâm. Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng.
Chủ tịch nước báo cáo thêm, bản thân ông đã dành nhiều thời gian kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác cải cách tư pháp tại địa phương, cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhìn nhận bản thân Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay. Phần liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nước nhắc đến điểm bất cập trong hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đến vấn đề giám sát việc sử dụng vốn vay ODA khi nhân danh nhà nước ký các quyết định đàm phán về lĩnh vực này, về việc phê chuẩn, gia nhập điều ước quốc tế chưa phân định rõ thẩm quyền của Quốc hội và Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước nhận “lỗi” trong việc giám sát sử dụng vốn vay ODA

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States