Sunday, February 21, 2016

Bài thuyết trình “Chìa khóa của thành công?” của tác giả Angela Lee Duckworth trên diễn đàn TED tính tới nay đã thu hút 8 triệu lượt xem.
Bài thuyết trình là sơ lược kết quả nghiên cứu của nhóm cô về yếu tố chung quyết định thành công của nhiều người thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Angela Lee Duckworth hiện là Tiến sĩ Tâm lý học ở ĐH Pennsylvania và đang là trợ lý giáo sư ở khoa Tâm lý của trường.


Khi tôi 27 tuổi, tôi từ bỏ một công việc yêu cầu rất khắt khe trong ngành tư vấn quản lý để làm một công việc còn đòi hỏi khắt khe hơn: dạy học. Tôi dạy toán lớp 7 ở các trường công của thành phố New York. Và giống như những giáo viên khác, tôi làm các bài kiểm tra, trắc nghiệm. Tôi giao bài tập về nhà, chấm điểm.
Điều khiến tôi ấn tượng là IQ không phải là khác biệt duy nhất giữa những học sinh xuất sắc nhất và những học sinh kém nhất. Một số học sinh xuất sắc nhất của tôi không có chỉ số IQ cao vót. Một số đứa thông minh nhất thì lại không phải là những học sinh xuất sắc nhất. Và điều đó khiến tôi suy nghĩ. Những thứ mà bạn cần học trong môn toán lớp 7, dĩ nhiên là khó: tỷ số, số thập phân, diện tích hình bình hành. Tuy vậy, những kiến thức này không phải là không thể học được. Tôi tin chắc rằng tất cả học sinh của mình đều có thể tiếp thu được những kiến thức này nếu chúng học tập đủ chăm chỉ và đủ lâu.
Sau vài năm dạy học, tôi rút ra kết luận rằng, thứ mà chúng ta cần trong giáo dục là việc học sinh hiểu bài và học tập tốt hơn. Trong giáo dục, có một thứ mà chúng ta có thể đo lường chính xác nhất là IQ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu việc thành công ở trường học và thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào một yếu tố khác thay vì khả năng học tập nhanh và dễ dàng?
Vì thế tôi đã rời bục giảng để học tập và trở thành một nhà tâm lý học. Tôi bắt đầu nghiên cứu cả những đứa trẻ và người lớn đang học tập và làm việc ở những nơi thách thức nhất. Và trong mọi nghiên cứu, câu hỏi của tôi là ai là người thành công ở đây và tại sao.
Nhóm nghiên cứu của tôi đã tới Học viện Quân đội West Point. Chúng tôi cố gắng đoán xem học viên nào sẽ theo học đến cùng và học viên nào sẽ bỏ giữa chừng. Chúng tôi tới National Spelling Bee và thử đoán xem đứa trẻ nào sẽ tiến xa nhất trong cuộc thi. Chúng tôi tìm hiểu những giáo viên trẻ đang làm việc ở những khu vực khó khăn, hỏi xem giáo viên nào tiếp tục dạy cho đến cuối năm học, và ai là người làm việc hiệu quả nhất? Chúng tôi hợp tác với các công ty tư nhân, khảo sát xem những nhân viên bán hàng nào gắn bó với công việc, ai là người có thu nhập cao nhất?
Và điểm chung của những người thành công trong tất cả những công việc này không phải là IQ, không phải là ngoại hình đẹp, không phải là thể chất hay khả năng hoạt động xã hội, mà là sự bền bỉ.
Sự bền bỉ là niềm đam mê, là tính kiên trì với những mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là sức chịu đựng. Bền bỉ là gắn bó với công việc, không phải tính theo tuần, tháng, mà là năm. Bền bỉ là làm việc chăm chỉ để biến tương lai trở thành sự thật. Bền bỉ là sống một cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon, chứ không phải là chạy nước rút.
Cách đây vài năm, tôi bắt đầu nghiên cứu về sự bền bỉ trong các trường công của Chicago. Tôi đã hỏi hàng ngàn học sinh trung học để xác định sự bền bỉ của họ, sau đó đợi hơn 1 năm sau để xem ai sẽ tốt nghiệp.
Với tôi, điều gây “sốc” nhất là việc chúng ta biết quá ít về nó, khoa học biết quá ít về nó và cách để phát triển đức tính này. Hằng ngày, các bậc phụ huynh và giáo viên hỏi tôi rằng “Tôi phải làm gì để phát triển tính cách này ở trẻ?”. Câu trả lời thành thật là, tôi không biết.
(Cười)
Điều mà tôi biết chắc chắn là tài năng không giúp bạn thành người bền bỉ. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rất rõ rằng có nhiều cá nhân tài năng không đủ kiên trì thực hiện những cam kết của mình. Thực tế, theo dữ liệu của chúng tôi, tính bền bỉ thường không liên quan hoặc thậm chí trái ngược với mức độ tài năng.
Cho đến nay, ý tưởng hay nhất mà tôi từng nghe về việc xây dựng tính bền bỉ ở trẻ nhỏ là cái gọi là “tư duy trưởng thành” (growth mindset) - một ý tưởng được phát triển ở ĐH Stanford bởi Carol Dweck và đó chính là niềm tin khẳng định rằng khả năng học tập là không giới hạn, rằng nó có thể thay đổi nhờ nỗ lực của bạn.
Tiến sĩ Dweck đã chỉ ra rằng khi trẻ đọc và học về bộ não và cách mà nó thay đổi, phát triển để đáp ứng những đòi hỏi, trẻ sẽ kiên trì hơn nếu chúng thất bại, bởi vì chúng không tin rằng thất bại là một tình trạng vĩnh viễn.
Vì thế “tư duy trưởng thành” là một ý tưởng hay để xây dựng tính bền bỉ. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế. Đó là việc mà chúng ta phải làm. Chúng ta cần đưa ra những ý tưởng hay nhất của mình, những trực giác mạnh nhất của mình và chúng ta cần kiểm tra chúng. Chúng ta cần phải biết mình có thành công hay không, có sẵn sàng thất bại hay sai lầm hay không để bắt đầu lại với những bài học được rút ra.
Nói cách khác, chúng ta cần bền bỉ trong việc giúp trẻ xây dựng tính cách bền bỉ.
Cảm ơn các bạn.
(Vỗ tay)

1
00:00:00,000 --> 00:00:12,000
Translator: Joseph Geni
Reviewer: Morton Bast

2
00:00:12,880 --> 00:00:14,930
When I was 27 years old,

3
00:00:14,954 --> 00:00:18,277
I left a very demanding job
in management consulting

4
00:00:18,301 --> 00:00:22,58
for a job that was even more
demanding: teaching.

5
00:00:23,298 --> 00:00:25,778
I went to teach seventh graders math

6
00:00:25,802 --> 00:00:27,702
in the New York City public schools.

7
00:00:28,202 --> 00:00:31,83
And like any teacher,
I made quizzes and tests.

8
00:00:31,107 --> 00:00:33,83
I gave out homework assignments.

9
00:00:33,107 --> 00:00:35,829
When the work came back,
I calculated grades.

10
00:00:36,758 --> 00:00:41,310
What struck me was that IQ
was not the only difference

11
00:00:41,334 --> 00:00:44,470
between my best and my worst students.

12
00:00:45,17 --> 00:00:49,784
Some of my strongest performers
did not have stratospheric IQ scores.

13
00:00:50,345 --> 00:00:53,583
Some of my smartest kids
weren't doing so well.

14
00:00:54,297 --> 00:00:55,693
And that got me thinking.

15
00:00:56,432 --> 00:00:59,392
The kinds of things you need
to learn in seventh grade math,

16
00:00:59,416 --> 00:01:04,318
sure, they're hard: ratios, decimals,
the area of a parallelogram.

17
00:01:04,668 --> 00:01:07,344
But these concepts are not impossible,

18
00:01:07,368 --> 00:01:11,478
and I was firmly convinced
that every one of my students

19
00:01:11,502 --> 00:01:14,82
could learn the material

20
00:01:14,106 --> 00:01:16,169
if they worked hard and long enough.

21
00:01:16,842 --> 00:01:19,304
After several more years of teaching,

22
00:01:19,328 --> 00:01:23,62
I came to the conclusion
that what we need in education

23
00:01:23,86 --> 00:01:26,545
is a much better understanding
of students and learning

24
00:01:26,570 --> 00:01:28,887
from a motivational perspective,

25
00:01:28,911 --> 00:01:31,117
from a psychological perspective.

26
00:01:31,815 --> 00:01:37,308
In education, the one thing
we know how to measure best is IQ.

27
00:01:38,172 --> 00:01:42,24
But what if doing
well in school and in life

28
00:01:42,48 --> 00:01:44,142
depends on much more

29
00:01:44,166 --> 00:01:47,545
than your ability to learn
quickly and easily?

30
00:01:48,371 --> 00:01:50,297
So I left the classroom,

31
00:01:50,321 --> 00:01:53,312
and I went to graduate school
to become a psychologist.

32
00:01:53,877 --> 00:01:56,27
I started studying kids and adults

33
00:01:56,51 --> 00:01:58,884
in all kinds of super
challenging settings,

34
00:01:58,908 --> 00:02:01,336
and in every study my question was,

35
00:02:01,360 --> 00:02:03,606
who is successful here and why?

36
00:02:04,384 --> 00:02:07,977
My research team and I went
to West Point Military Academy.

37
00:02:08,476 --> 00:02:10,136
We tried to predict which cadets

38
00:02:10,160 --> 00:02:13,668
would stay in military training
and which would drop out.

39
00:02:14,414 --> 00:02:16,644
We went to the National Spelling Bee

40
00:02:16,669 --> 00:02:21,208
and tried to predict which children
would advance farthest in competition.

41
00:02:21,867 --> 00:02:25,923
We studied rookie teachers
working in really tough neighborhoods,

42
00:02:25,947 --> 00:02:29,364
asking which teachers are still
going to be here in teaching

43
00:02:29,388 --> 00:02:31,382
by the end of the school year,

44
00:02:31,406 --> 00:02:34,417
and of those, who will be
the most effective

45
00:02:34,441 --> 00:02:37,125
at improving learning
outcomes for their students?

46
00:02:37,592 --> 00:02:39,822
We partnered with private
companies, asking,

47
00:02:39,846 --> 00:02:42,541
which of these salespeople
is going to keep their jobs?

48
00:02:42,565 --> 00:02:44,431
And who's going to earn the most money?

49
00:02:44,797 --> 00:02:47,454
In all those very different contexts,

50
00:02:47,479 --> 00:02:51,980
one characteristic emerged
as a significant predictor of success.

51
00:02:52,464 --> 00:02:54,242
And it wasn't social intelligence.

52
00:02:54,662 --> 00:02:57,647
It wasn't good looks, physical health,

53
00:02:57,671 --> 00:02:58,989
and it wasn't IQ.

54
00:02:59,758 --> 00:03:00,874
It was grit.

55
00:03:01,899 --> 00:03:06,529
Grit is passion and perseverance
for very long-term goals.

56
00:03:06,989 --> 00:03:08,660
Grit is having stamina.

57
00:03:09,232 --> 00:03:13,438
Grit is sticking with your future,
day in, day out,

58
00:03:13,462 --> 00:03:16,827
not just for the week,
not just for the month,

59
00:03:16,851 --> 00:03:18,383
but for years,

60
00:03:18,407 --> 00:03:22,128
and working really hard
to make that future a reality.

61
00:03:22,969 --> 00:03:27,238
Grit is living life
like it's a marathon, not a sprint.

62
00:03:28,156 --> 00:03:29,587
A few years ago,

63
00:03:29,611 --> 00:03:32,625
I started studying grit
in the Chicago public schools.

64
00:03:33,141 --> 00:03:35,429
I asked thousands of high school juniors

65
00:03:35,453 --> 00:03:37,281
to take grit questionnaires,

66
00:03:37,305 --> 00:03:39,257
and then waited around more than a year

67
00:03:39,281 --> 00:03:40,637
to see who would graduate.

68
00:03:41,518 --> 00:03:43,740
Turns out that grittier kids

69
00:03:43,764 --> 00:03:46,944
were significantly more
likely to graduate,

70
00:03:46,968 --> 00:03:50,730
even when I matched them
on every characteristic I could measure,

71
00:03:50,754 --> 00:03:53,4
things like family income,

72
00:03:53,28 --> 00:03:55,750
standardized achievement test scores,

73
00:03:55,774 --> 00:03:58,798
even how safe kids felt
when they were at school.

74
00:03:59,377 --> 00:04:02,314
So it's not just at West Point
or the National Spelling Bee

75
00:04:02,338 --> 00:04:03,452
that grit matters.

76
00:04:03,476 --> 00:04:05,417
It's also in school,

77
00:04:05,441 --> 00:04:07,822
especially for kids
at risk for dropping out.

78
00:04:09,116 --> 00:04:12,74
To me, the most shocking thing about grit

79
00:04:12,98 --> 00:04:14,57
is how little we know,

80
00:04:14,81 --> 00:04:16,582
how little science knows,
about building it.

81
00:04:17,3 --> 00:04:19,253
Every day, parents and teachers ask me,

82
00:04:19,278 --> 00:04:21,478
"How do I build grit in kids?

83
00:04:21,502 --> 00:04:24,419
What do I do to teach kids
a solid work ethic?

84
00:04:24,753 --> 00:04:27,241
How do I keep them motivated
for the long run?"

85
00:04:27,860 --> 00:04:29,835
The honest answer is,

86
00:04:29,859 --> 00:04:30,936
I don't know.

87
00:04:30,960 --> 00:04:32,435
(Laughter)

88
00:04:32,459 --> 00:04:35,498
What I do know is that talent
doesn't make you gritty.

89
00:04:35,522 --> 00:04:37,853
Our data show very clearly

90
00:04:37,877 --> 00:04:40,290
that there are many talented individuals

91
00:04:40,314 --> 00:04:43,433
who simply do not follow through
on their commitments.

92
00:04:43,814 --> 00:04:48,28
In fact, in our data,
grit is usually unrelated

93
00:04:48,52 --> 00:04:51,173
or even inversely related
to measures of talent.

94
00:04:52,465 --> 00:04:56,560
So far, the best idea I've heard
about building grit in kids

95
00:04:56,584 --> 00:04:58,806
is something called "growth mindset."

96
00:04:59,449 --> 00:05:03,119
This is an idea developed
at Stanford University by Carol Dweck,

97
00:05:03,143 --> 00:05:08,241
and it is the belief that the ability
to learn is not fixed,

98
00:05:08,265 --> 00:05:10,732
that it can change with your effort.

99
00:05:11,440 --> 00:05:12,759
Dr. Dweck has shown

100
00:05:12,783 --> 00:05:15,918
that when kids read
and learn about the brain

101
00:05:15,942 --> 00:05:19,416
and how it changes and grows
in response to challenge,

102
00:05:19,440 --> 00:05:23,437
they're much more likely
to persevere when they fail,

103
00:05:23,461 --> 00:05:28,70
because they don't believe that failure
is a permanent condition.

104
00:05:29,52 --> 00:05:32,182
So growth mindset
is a great idea for building grit.

105
00:05:32,724 --> 00:05:34,260
But we need more.

106
00:05:34,825 --> 00:05:36,921
And that's where I'm going
to end my remarks,

107
00:05:36,945 --> 00:05:38,291
because that's where we are.

108
00:05:38,315 --> 00:05:40,480
That's the work that stands before us.

109
00:05:40,504 --> 00:05:44,384
We need to take our best ideas,
our strongest intuitions,

110
00:05:44,408 --> 00:05:46,43
and we need to test them.

111
00:05:46,512 --> 00:05:49,223
We need to measure
whether we've been successful,

112
00:05:49,247 --> 00:05:52,953
and we have to be willing
to fail, to be wrong,

113
00:05:52,977 --> 00:05:55,614
to start over again with lessons learned.

114
00:05:56,336 --> 00:05:59,280
In other words, we need to be gritty

115
00:05:59,304 --> 00:06:01,772
about getting our kids grittier.

116
00:06:02,177 --> 00:06:03,209
Thank you.

117
00:06:03,233 --> 00:06:06,68
(Applause)

Bài thuyết trình 8 triệu lượt xem về chìa khóa của thành công

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States