Saturday, January 23, 2016

Tuyết trắng bao trùm khắp Sa Pa tạo nên khung cảnh hiếm có ở Việt Nam.
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: facebook.
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: facebook.
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: facebook
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: 24h
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: facebook
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: 24h.
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.
 băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: facebook
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: kenh14
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: 24h.
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: kenh14
  
băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: 24h.
  băng tuyết, Sa Pa 2016, tuyết rơi Sa Pa 2016, Sa Pa tuyết rơi
Nguồn ảnh: kenh14

Mê mẩn hình ảnh băng tuyết tuyệt đẹp ở Sa Pa

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States