Wednesday, January 27, 2016

Tại phiên bế mạc Đại hội sáng nay, ông Đinh Thế Huynh  đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

Đại hội Đảng 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị khoá 12, danh sách bộ chính trị khóa 12, danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 12 
Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên không chính thức.
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành TƯ khóa 12 đã bầu số 19 ủy viên Bộ Chính trị bầu đủ 1 lần gồm các ông bà: Nguyễn Phú Trọng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Phạm Minh Chính, Hoàng Trung Hải, Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng, Trần Quốc Vượng. 
Hội nghị thống nhất cao bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ khóa 12 và phân công Ban Bí thư gồm 3 ông: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hoà Bình
Bầu UB Kiểm tra TƯ 21 người và ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ. 
BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12: 
- ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tổng Bí thư khóa 11, 12
- ÔNG TRƯƠNG HÒA BÌNH - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
- ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
- ÔNG PHẠM MINH CHÍNH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI - Phó Thủ tướng Chính phủ
- ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
- ÔNG ĐINH THẾ HUYNH - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- ÔNG TÔ LÂM - Thứ trưởng Bộ Công an
- ÔNG NGÔ XUÂN LỊCH - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
- BÀ TRƯƠNG THỊ MAI - Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội
- ÔNG PHẠM BÌNH MINH - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
- BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - Phó Chủ tịch Quốc hội
- ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam
- BÀ TÒNG THỊ PHÓNG - Phó Chủ tịch Quốc hội
- ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - Phó Thủ tướng Chính phủ
- ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG - Đại tướng, Bộ trưởng Công an
- ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
- ÔNG TRẦN QUỐC VƯỢNG - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
- ÔNG ĐINH LA THĂNG - Bộ trưởng Giao thông Vận tải
BAN BÍ THƯ KHÓA 12:
- ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- ÔNG LƯƠNG CƯỜNG - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị 
- ÔNG NGUYỄN VĂN NÊN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
CHỦ NHIỆM UB KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG:

- ÔNG TRẦN QUỐC VƯỢNG

Danh sách Bộ Chính trị khóa 12

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States