Monday, January 25, 2016

Đại hội 12 đã đồng ý cho các ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới xin rút được rút, theo kết quả cập nhật tối nay từ Đại hội. 


23 ứng viên được đề cử chính thức, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xin rút đề cử đã được Đại hội chấp thuận cho rút. 
6 ứng viên dự khuyết xin rút cũng được Đại hội đồng ý cho rút.
Được biết, Thủ tướng là người có tỉ lệ đề nghị giữ lại cao nhất, tuy nhiên không quá bán.
Như vậy, toàn bộ 29 ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xin rút được Đại hội đồng ý cho rút hết.
Cuối giờ chiều nay, Đại hội Đảng 12 thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã báo cáo về tổng hợp số lượng đề cử bổ sung.
đại hội đảng 12, nhân sự, ban chấp hành Trung ương
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Anh Duy
Trong 62 ứng viên bổ sung cho vị trí ủy viên Trung ương chính thức khóa mới có 23 người xin rút. Trong 30 ứng viên bổ sung cho vị trí ủy viên dự khuyết có 6 người xin rút.
Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín quyết định cho hay không cho các vị này rút.
Trong 23 người được đề cử từ chối nhận đề cử có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 gồm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một số ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khác.
Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu về các trường hợp xin rút, Đoàn Chủ tịch có được danh sách ứng viên chính thức bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 được Đại hội quyết định, trong đó số dư trong danh sách bầu cử chính thức không được vượt quá 30% theo quy định.
Trước đó, chiều qua, các trường hợp được đại biểu Đại hội đề cử bổ sung đã chủ động xin rút rất nhiều, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11. Còn hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12, trong số này có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức.
Chiều mai, 26/1, có kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới
Sáng mai, các đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử chính thức tại hội trường.
Ngay sau đó sẽ tiến hành kiểm phiếu bầu cử. Buổi chiều, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các vị trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới.


Đại hội đồng ý cho cả 29 ứng viên rút

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States